Wydanie/Ausgabe 131/04.04.2024

Ministerstwo Obrony Narodowej przekaże na rewitalizację Polmnika Czynu Powstańczego oraz jego otoczenia 40 mln złotych – powiedział wiceminister obrony Marcin Ociepa. Na rewitalizację obszaru kompleksu wojskowego, który obejmuj m.in. wykuty w skale amfiteatr wraz z górującym nad nim Pomnikiem Czynu Powstańczego, przeznaczono 40 mln złotych.

- To niezwykle ważne dla historii Polski miejsce, które przez całe dziesięciolecia niszczało. W tej chwili jest pod opieką wojska i zamierzamy go w sposób kompleksowy zrealizować – powiedział Ociepa.

W ramach rewitalizacji przewidywana jest „dekomunizacja” samego pomnika – wiadomo, że pomnik autorstwa Xawerego Dunikowskiego powstał w epoce komunizmu. Niestety, ma to swoje odzwierciedlenie na jednej z kolumn Pomnika Czynu Powstańczego, gdzie jest umieszczony wizerunek sierpa i młota. Co prawda znajduje się on na tylnej części monumentu, jednak jesteśmy zdecydowani na jego modernizację, tak by odpowiadał prawdzie historycznej – powiedział Ociepa.

Okolice Góry św. Anny były miejscem najkrwawszej bitwy III powstania śląskiego, w wyniku którego do Polski przyłączono przemysłową cześć Górnego Śląska. Góra św. Anny została w Niemczech. W latach 30-tych właścicielka miejscowych kamieniołomów przekazała teren NSDAP, które wykorzystały go do budowy amfiteatru oraz górującego nad nim muzeum, w którym spoczywało kilkudziesięciu niemieckich żołnierzy walczących z powstańcami.

Mauzoleum zostało wysadzone w powietrzu po zakończeniu II wojny światowej. Na jego miejscu ustawiono Pomnik Czynu Powstańczego, przed którym tradycyjnie odbywają się uroczystości państwowe.

PAP