Wydanie/Ausgabe 131/04.04.2024

Z okazji mijającej właśnie 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP pozwalamy sobie złożyć wszystkim Paniom i Panom ówczesnym Posłom i Senatorom – w imieniu członków Stowarzyszenia POKOLENIA – wyrazy głębokiego szacunku, podziękowania i szczerego uznania.

To, że ówczesny parlament potrafił wypracować kompromis w sprawie konstytucji –dla wspólnego dobra Polek i Polaków – jest rzeczą wielką. Widzimy to szczególnie teraz, gdy Prawo i Sprawiedliwości doprowadziło do głębokich podziałów – tak w naszym parlamencie, jak i w całym społeczeństwie.

Od kilku lat ta rządząca partia łamie ducha Konstytucji, obchodząc zwykłymi ustawami, jej zapisy i postanowienia. Rządy PiS przejawiają głęboką pogardę i brak szacunku dla każdego, kto myśli inaczej, zaprzecza fundamentalnym zasadom i ideom wolności obywatelskiej, dzieląc społeczeństwo i wywołując ogromne napięcia między Polakami. Pod rządami PiS mamy do czynienia z nieustannym łamaniem zasady trójpodziału władzy, która legła u podstaw Konstytucji 3 maja. Zamach PiS na niezależność sądów jest w istocie zamachem na Konstytucję. Powoduje to wzajemną nieufność i uzasadnioną podejrzliwość obywateli, dzieli społeczeństwo w chwili gdy jedność narodu w obliczu brutalnej napaści Rosji putinowskiej na Ukrainę jest polską racją stanu.

Zwracamy się i apelujemy do wszystkich obecnych Pań i Panów Posłów i Senatorów o zachowanie czujności , o jak najdalej idącą ostrożność wobec pomysłów i zamiarów PiS, zmierzających w istocie rzeczy do zmiany Konstytucji. Brońmy wspólnie naszej Ustawy Zasadniczej, bo w obecnym kształcie jest ona wyrazem koncyliacji i narodowej zgody. Polska ma w swej historii niewiele tak pięknych momentów jak uchwalenie Konstytucji 3 maja roku 1791 i Konstytucji z 2 kwietnia roku 1997. I dlatego, dla przypomnienia i ku naszej nauce przytaczamy fragment Preambuły Konstytucji 3 maja: „...uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady... wolni od hańbiących obcej
przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony... dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy... Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkiem stosować się mają”

Pamiętamy również o ogromnej roli jaką w pracach nad Konstytucją odegrał ówczesny Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski oraz były premier Tadeusz Mazowiecki jak też wiele innych wybitnych osobistości, dla których pomimo podziałów politycznych najważniejsza była Polska.

Z wyrazami najwyższego szacunku
Marek Klimczak
Przewodniczący Rady i Zarządu
Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia”
Warszawa, 02 maja 2021r.