Wydanie/Ausgabe 131/04.04.2024

 Oddziały AK mordowały jak popadnie. W niektórych wioskach wymordowano dużą ilość osób, w niektórych spalono ich w budynkach, szkołach lub zamkniętych stodołach. Poniżej pozwoliłem sobie podać niektóre wybrane miejscowości i rodziny jakie zostały tam zamordowane. Były również miejscowości gdzie cala wioska została spalona, a paliło się szybko, bo większość budynków była strzechą kryta.

Zainteresowani tym tematem mogą zajrzeć do książki Bazyliego Petruczuka o tytule „Księga hańby.” Tam na 107 stronach można prześledzić prawie wszystkie morderstwa żołnierzy wyklętych.

16.09.1944 r. we wsi Jeziorak pow. sokołowskiego zamordowano rodzinę Czeiemchow: Bronisław lat 53, Andrzej lat 59, Hipolit lat 31, Feliks lat 16.

25.11.1944 r. na kolonii Buchałowo pow. sokolskiego oddział AK wymordowali rodzinne Chlabiczow; Michał lat 50, jego żona Marianna lat 42 oraz ich córki: Wiera 15, Helena 10, Anna 7, Niuta 5, Mikołaj 2, nieochrzczone jeszcze dziecko 6-tygodniowe.; Aleksander Chlabicz lat 60 żona Maria Chlabicz lat 50, ranili Annę Chlabicz la17, Ninę lat 10  oraz chłopca  lat 16.

25.11.1844 na kolonii Szmurły pow. bielskiego oddziały AK wymordowały 3 osobowa rodzinę Raczkowskich i spalili zabudowania.

6.12.1944 r. we wsi Miłkowice pow. bielskiego oddział AK zamordowali 10 osób – matkę i córkę Grzegorza Jarockiego, żonę i 2 dzieci Michała Bojara, Stanisława Maksyminusa i jego matkę oraz 3 kobiety pochodzące z Sokołowa Podlaskiego.

13.02.1945 r. w Drozdowie pow. łomżyńskiego bojówka AK wrzuciła granaty do mieszkania M. Grzędy. Następnie bandyci weszli do mieszkania i strzałami z pistoletu pozbawili życia Marcela Grzędę – lat 62, Lucjana Pionkowskiego – lat 13, Witolda Inkowsko – lat 11, Zofie Pionkowska - lat 7.

17.02.1945 r. w Sokołach pow. wysokomazowiecki, bojówka AK „Huzara” i „Zemsty” dokonała napadu na dom zamieszkany przez obywateli narodowości żydowskiej. Zabito sześć osób, w tym czteroletnie dziecko.

2.03.1945 r. we wsi Zabiniec  pow. wysokomazowiecki, bojówka dowodzona prze „Huzara” dokonała morderstwa małżonkow Stefana i Janiny Olkiewiczów, zaś we wsi Lubicz Wielki zamordowali Wincentego Wyszyńskiego i Lucynę Łuniewską.

07.03.1945 r. w Zawadach pow. łomżyńskiego bojówka NOW, dowodzona przez „Lisa” zamordowała 2 mieszkańców wsi, rolników - Józefa i Aleksandra Strykowskich.

08.03.1945 r. na kol. Czarna Średnia pow. Bielsk Podlaski 10-osobowa bojówka AK – Win wymordowała rodzinę Maksymiuków: Aleksander lat 45, Aleksander lat 18, Władysław lat 5, Eugenia lat 11.

23.03.1945 r. we wsi Czarnucha pow. augustowskiego, został zamordowany Jan Szostak i jego syn Czesław za to, że w czasie okupacji niemieckiej byli członkami AK, a po wyzwoleniu tych ziem zerwali z nią.

27.03.1945 r. bojówka NOW dowodzona przez „Wątłego” zamordowała 2 rolników we wsi Katy pow. białostockiego – Wasyla Prybędę i Antoniego Raciszka.

W marcu 1945 r. we wsi Pełki pow. bielskiego, członkowie AK – WiN napadli na mieszkańcowi tej wsi. Zamordowali Olgę Majdok lat 15 i Wacława Majdok lat 25. Zabrali im wóz, konia i garderobę.

09.04.1945 r. oddział w sile ok 500 osób dowodzony przez „Łupaszkę” napadło na Ciechanowiec, gdzie ludzi bito i kobietom poobcinano włosy. Sześć osób zamordowano. Byli to Bolesław Przybyszewski, Siemion Bondarenko, Tadeusz Treblinki, Józef Bak, Kazimierz Dachowski i Janina Feszler.  Z Zarządu Gminy zabrali 40 tyś zł.

3.05.1945 r. we wsi Jaski pow. białostockiego bojówka AK zamordowała małżonków Władysława i jego żonę Szklanko. Następnie podpalili zabudowania, w których spłonęły zwłoki pomordowanych.

07.05.1945 r. bojówką AK pod dowództwem „Orla” poddając się za milicjantów, wtargnęła do mieszkania Władysława Daniluka i wymordowała tam: Władysława i Lube Daniluk, Alicje Swirbur, Nadzieje Lulewicz, Jana Lulewicza – lat 4. Mejsza Flikier. Po wymordowaniu obleli zwłoki benzyna i podpalili. Razem ze zwłokami spłynęły zabudowania.