Wydanie/Ausgabe 131/04.04.2024

Prośba do czytelników SILESII o pomoc w zebraniu materiałów o Batalionie Guttentag. Liczy się każdy dokument, zdjęcie, spisane wspomnienie, czy inne artefakty oraz pamiątki, których kopie można przesyłać na adres Redakcji SILESIA

Przygotowuję opracowanie o Batalionie Guttentag, a nie mogę niczego znaleźć. Ostatnia szansa zostają czytelnicy SILESII.

Na wschodzie

Kilka lat wcześniej obrony Polski na wschodzie podjęła się polska młodzież.
O nich wiadomo aż nadto.

Do walki stanęło wówczas 1.374 uczniów szkół powszechnych i średnich oraz studentów. 2.640 nie przekroczyło 25 roku życia. Zginęło lub zmarło od ran 439 żołnierzy i członków wojskowej służby sanitarnej, w tym 12 kobiet. 120 poległych było uczniami, a 76 studentami wyższych uczelni. 29 poległych należało do sił odsieczy miasta pod dowództwem ppłk. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego. Z ówczesnych Obrońców Lwowa jeden miał zaledwie 9 lat, siedmiu po 10, a dwóch weteranów z roku 1863 po 75 lat. Jak widać wysyłanie dzieci na śmierć wydaje się być polska specjalnością. 

Poległych obrońców Lwowa, pogrzebano na autonomicznej części cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie, który znamy jako Cmentarz Orląt Lwowskich. Znajdują się na nim mogiły uczestników wojny polsko-ukraińskiej o Lwów i Galicję Wschodnią, a także wojny polsko-bolszewickiej, poległych w latach 1918–1920 lub zmarłych w latach późniejszych 

Na zachodzie 

Kiedy Polska w 1921 r. napadła na Śląsk, do walki o Heimat oprócz dorosłych stanęła młodzież. Między innymi wyróżnił się Batalion Guttentag, w którego skład miedzy innymi wchodzili uczniowie i studenci z Breslau (Wrocław).   

Nieco wiedzy jest pod linkiem: https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=100442 

Oraz w tłumaczeniu https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://forum.axishistory.com/viewtopic.php%3Ft%3D102087&prev=search&pto=aue

Batalion Guttentag jest niczym Yeti, o którym słyszano, niektórzy widzieli, ale brakuje dowodów.

Musieli odznaczać się odwagą, skoro walcząc pod Annabergiem, Radau, Zembowitz zapisali się w historii.  Lista poległych ocalała w USA, podobnie jak fotografia młodych ochotników w zbiorach Gerard Wuttke (nie mam z nim kontaktu). Cała reszta jest nieznana. Nieznany jest skład osobowy, wiek, dowódcy, wielkość oddziału, liczba poległych, rannych i miejsce ich pochówku. Na jakich odcinkach walczyli i z jakim skutkiem. Czy później występowali jako weterani w zorganizowanej formie?

 

Marek Włodek