Wydanie/Ausgabe 131/04.04.2024

Na Warmii i Mazurach w okresie drugiej wojny światowej nie istniała struktura obozów hitlerowskich tak jak na ziemiach dawnych, w których osadzano Polaków i przedstawicieli innych narodów. Stąd po wojnie brakowało dużych miejsc, dawnych kompleksów obozowych, w których można by interweniować ludność niemiecką. Nie pozostało to bez wpływu na akcje internowania Niemców, która przebiegała w sposób chaotyczny i niezorganizowany. Internowano grupki Niemców w różnych miejscach. Aresztowań i internetowań dokonywali równocześnie żołnierze sowieccy, milicja obywatelska, funkcjonariusze urzędów bezpieczeństwa publicznego. Na terenie powiatów takich miejsc było od kilku do kilkudziesięciu. W powiecie olsztyńskim zamykano ich w;

Baląg,     Barczewko,    Barczewo,      Bartąg,     Bartążek,    Bocianowo,

Brąswałd,    Bucznik,   Bukwałd,     Butryny,     Ciemna Woda,

Dąbrówka Wielka,     Dągi,    Dajtki,     Derc,    Dorotowo,    Dywity,

Gady,    Gąglawki,      Gamerki Wielkie,    Giedajty,    Gilawy,   Godk,i

Gołogóra,   Gradki,    Gronity,    Gryżlin,    Gutkowo,    Lidzbark,

Jankowo,    Jaroty,    Kabikiejmy,    Kalborno,    Kamionek/Łomy

Kaplityny,    Kierżbun,    Kieżliny,    Klebark Mały,     Klebark Wielki

Klewki,    Klucznik,    Kortowo,    Kramarzewo,

Kropowo,    Kwitajny Leśne,    Lamkowo,    Likusy,    Lajsy,   Legajny,

Leszno,   Likusy,   Ludgwald,   Lupstych,    Majdy,    Marcinkowo,

Maniny,    Mątki,    Miodówko,    Mokipy,   Morawa,

Myki,    Naglady,    Naterki,    Nowa Wieś,    Nowe Kawkowo

Nowe Marcinkowo,   Nowe Włóki,    Nikiełkowo,     Odryty,

Olsztyn,   Pajtuny,     Patryki,    Peglity,     Pluski,    Plutki,   Polejki,

Porbajdy,   Prole,   Pupki/Spychowko,   Purdka,   Purda,   Przykop,

Radosty,    Ramsowo,    Redykajny,    Rozgity,    Różnowo,

Ruska Wieś,   Ruszajny,   Rybakim,   Sętal,  Silice,     Skajboty,

Slupy,    Spręcowo,    Stare Kawkowo,   Stare Włóki,   Stawiguda,

Szalstry,   Szabruk,   Szelągowo,   Szynowo,    Tęguty,   Tolniki,

Tomaszkowo,   Track,    Trękus,   Trękusek,   Tuławki,   Tumiany,

Unieszewo,   Warmiany/Szczęsne,   Wadąg,   Wójtowo,   Wólka,

Węgajty,   Wipsowo,   Wołowno,   Woryty,   Wrzesina,   Wymoj,

Wyrandy,   Wysoka Dąbrowa,   Zalbki,   Ząbie

Spośród wymienionych miejscowości miejsca odosobnienia dla ludności niemieckiej w powiecie olsztyńskim, podlegające polskiej milicji albo władzom bezpieczeństwa, znajdowały się na terenie miasta Olsztyna. W Olsztynie wydzielono odrębną dzielnice, w której skupiono ludność

W Wielkopolsce,  doliczyłem się 213 obozów.  Na przedwojennych ziemiach polskich  85 obozów

Miejsca odosobnienia dla ludności niemieckiej na Pomorzu Gdańskim i Kujawach  - 202