Wydanie/Ausgabe 132/04.07.2024

Wielki Czwartek zwany też Cierniowym obchodzimy na pamiątkę ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. W tym dniu zamiast dźwięku dzwonów można usłyszeć w kościele brzmienie kołatek, klekotek i terkotek. Te tradycyjne instrumenty w Wielki Czwartek zastępowały kościelne dzwony, które zawiązywane były na znak żałoby. Zgodnie z ludowymi praktykami magicznymi hałas jaki wydawały terkotki i kołatki odstraszał wszelkie zło.