Wydanie/Ausgabe 126/10.09.2023

   

Drugim rodzajem obszaru świętego na Górnym Śląsku jest miejsce martyrologii. Mniejszość niemiecka uważa, że tego typu przestrzeń znajduje się przede wszystkim w miejscach obozów pracy zorganizowanych dla Niemców po wkroczeniu Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku. W obozach tych od 1945 do 1946 roku internowano cywilną ludność Górnego Śląska. Na skutek głodu, chorób i tortur śmierć poniosło wiele osób.

W największym obozie w Łambinowicach nieopodal Opola przetrzymywano 6—8 tys. osób (E. Nowak, 1991, s. 132—150). Ofiarami byli nie tylko Niemcy, ale również dwujęzyczna ludność autochtoniczna. Wiele osób zmarło, a część więźniów została przewieziona do Niemiec (Obóz pracy w Łambiowicach. Pobrano z http://www. cmjw.pl 31.10.2008).

Witamy Naszych Miłych Czytelników i

powiadamiamy, że do początku sierpnia naszą

SILESIE czytało już 3.500.000 miliona ciekawych,

pragnących dowiedzieć się prawdy historycznej.

Dziękujemy.

 

Sehr geehrte Leser, wir informieren Sie,

 

dass bis Anfang August unsere SILESIA

 

von 3.500.000 Menschen gelesen wurde.

 

Wir freuen uns, dass Sie so große

 

Interesse an der wirklichen Geschichte

 

haben. Danke

Wiele osób pytało mnie i na forum dyskusyjnym SILESII o sprawy niemieckich obozów koncentracyjnych. To były pytania, na które nie tak łatwo odpowiedzieć nie narażając się na oskarżenie z paragrafu „kłamstwo oświęcimskie”. Temat oświęcimski jest bardzo trudny a jednocześnie ciekawy. Nie ma chyba innego historycznego fenomenu, o którym napisano tysiące czy też dziesiątki tysięcy książek i setki tysięcy artykułów, a mimo to temat jest ciągle niewyczerpany. Nadal dowiadujemy się rzeczy, o których wcześniej nie słyszeliśmy, w które trudno uwierzyć i takich, o których nie powinno się mówić, aby nie mieć kłopotów z wymiarem sprawiedliwości. 

   
© Silesia - Śląsk - Schlesien 2009-2021