Wydanie/Ausgabe 126/10.09.2023

   

Kiedy w roku 1938 tworzyły się czarne chmury nad Czechosłowacja, spotkali się 28-29 wrześniu 1938 na konferencji w Monachium brytyjski premier Neville Chamberlain, premier francuski Édouard Daladier, Benito Mussolini i Adolf Hitler, by podjąć decyzję, czy część Sudetów, w której przeważająca ilość mieszkańców jest pochodzenia niemieckiego, ma zostać przyznana Niemcom, o co się rząd niemiecki upominał. Ustalono również, iż żądania Polski i Węgier w sprawie rewizji granicy z Czechosłowacją będą przedmiotem obrad "czwórki", jeśli zainteresowane rządy nie dojdą do porozumienia w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Przedstawiciele europejskich mocarstw w czasie spotkania próbowali naprawić błędy z traktatu wersalskiego (Versailles). Niektórzy europejscy politycy wysokiego szczebla stwierdzali po konferencji wersalskiej, że podjęte na niej decyzje, będą zarzewiem nowej wojny.

Również Kościół Polski zamieszany był w wysiedlenia. Zamiast podnieść wskazujący palec, by wypowiedzieć się przeciwko takiemu postępowaniu, w milczeniu przyjmował sytuację panującą na Śląsku czy też sam doprowadzał swoimi dążeniami do wypędzenia kleru i wiernych.

9 stycznia 1947 r. Administrator Apostolski ks. Kominek wysłał list do Prymasa Hlonda, w którym pisze: „Uprzejmie donoszę, że w sobotę, dnia 21 grudnia 1946 r. został wysiedlony z Branic, pow. Głubczyce, na teren Czechosłowacji Jego Ekscelencja Ks. Biskup Józef Nathan (...) Ks. Biskup Nathan nie stawił i nie chciał stawić wniosku o polską narodowość i obywatelstwo polskie, które byłby otrzymał, będąc pochodzenia śląsko-morawskiego z powiatu głubczyckiego. Na jego prośbę wysiedlono go nie do Niemiec, lecz do sąsiedniej, czeskiej Opawy. Leżał chory w łóżku, ale wstał, ubrał się i został autem wywieziony do polskiej granicy - bez żadnych manifestacji ze strony ludności”.

Znamy już kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów. Nadszedł czas na zastanowienie się na kogo 21 października oddać swój głos. Tę decyzję każdy z nas powinien podjąć samodzielnie. Ośmielamy się przedstawić kilka wskazówek. Wybierajcie osoby Wam znane z list organizacji lokalnych i regionalnych. Nie wspierajcie list partyjnych. Wybierajcie ludzi młodych, bo zwykle lepiej od starych rozumieją obecne czasy. Wybierajcie kobiety, bo są często rozsądniejsze od nas. Przede wszystkim jednak kierujcie się filozofią abp. seniora Józefa Michalika, który niegdyś powiedział: Katolik ma obowiązek głosować na katolika, Żyd na Żyda, komunista na komunistę, każdy niech głosuje na tego, kogo sumienie mu podpowiada. Pozostając w poetyce ks. Arcybiskupa, jako Ślązacy, z pełnym przekonaniem podpowiadamy – Niech każdy Ślązak głosuje na Ślązaka. Tylko wtedy nie zmarnujemy swojego głosu. A kiedy wszyscy wyborcy postąpią podobnie i zagłosują na swojaka, to uzyskamy pełną reprezentację społeczeństwa w gminach, miastach, powiatach, a nawet w sejmikach.

Sehr geehrte Damen und Herren,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu gleich zwei bevorstehenden Veranstaltungen unserer Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen darf ich Sie heute herzlich einladen:

Staats- und völkerrechtliche Fachtagung:

Der Erste Weltkrieg und seine Folgen für das Zusammenleben der Völker in Mittel- und Ostmitteleuropa, Teil III

Königswinter, Arbeitnehmer-Zentrum, 4./5. Oktober 2018

   
© Silesia - Śląsk - Schlesien 2009-2021