Wydanie/Ausgabe 126/10.09.2023

   

Deklaracja Śląska

Wobec potrzeby zgodnego działania dla Śląska, oświadczamy, że łączą nas wspólne wartości i cele:

  1. Śląsk jest wspólnym Dobrem wszystkich jego Mieszkańców. Jesteśmy Ślązakami o różnych opcjach kulturowych, językowych i narodowych. Śląsk jest jeden. Różnorodny i otwarty.
  2. Szukamy wspólnej prawdy o historii Śląska, jako fundamentu dla współczesnego życia. Odrzucamy fałszerstwa i manipulacje.
  3. Wspieramy integrację europejską i upowszechniamy europejskie dziedzictwo kulturowe Śląska, wynikające z jego bogatej; czeskiej, niemieckiej i polskiej przeszłości. Wychowujemy młodzież w duchu tolerancji.
  4. Pielęgnujemy i rozwijamy tradycyjne wartości śląskie: etos pracy i poszanowania człowieka, jako suwerennej jednostki, mającej prawo do samookreślenia się w życiu prywatnym i publicznym. 5. Uznajemy tradycyjną rodzinę jako najważniejszą instytucję społeczną i wspólnie działamy dla jej dobra.
  5. Solidarność społeczną i opartą na zasadzie subsydiarności samorządność uznajemy za podstawę życia publicznego. Dążymy do państwa dla obywateli, w którym samorządy decydują o większości wydatków publicznych.
  6. Popieramy demokrację bezpośrednią i jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do parlamentu oraz na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego.
  7. Działamy na rzecz rozwoju gospodarki oraz czystego środowiska.
  8. Odrzucamy działania oraz ideologie, wymierzone przeciw osobom o odmiennej narodowości, kulturze i tradycji. Swoje cele realizujemy w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo.
  9. Wspólnie bronimy praw mieszkańców Śląska; ich wolności i godności

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

   
© Silesia - Śląsk - Schlesien 2009-2021